Ιούλιος 21, 2020

Δημοσιεύσεις | archisearch

Το έργο Psyche δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό περιοδικό archisearch.

Ιούλιος 16, 2018

Δημοσιεύσεις | κατασκευές κτιρίων

Το έργο Maison de Brique δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό περιοδικό κατασκευές κτιρίων.

Μάιος 24, 2018

Δημοσιεύσεις | κατασκευές κτιρίων

Το έργο Foreign language center δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό περιοδικό κατασκευές κτιρίων.

Οκτώβριος 17, 2017

Δημοσιεύσεις | κατασκευές κτιρίων

Το έργο Holy Cow δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό περιοδικό κατασκευές κτιρίων.